Ενημέρωση ασθενών για ειδικές θεραπείες

Θεραπεία προστάτη με Laser πράσινου φωτός (Green light laser™)

υπερτροφίας προστάτη με laser πράσινου φωτός

Το ιατρείο είναι εφοδιασμένο από το 2008 με το μοναδικό στην Βόρεια Ελλάδα μηχάνημα θεραπείας της υπερτροφίας προστάτη με laser πράσινου φωτός, που αντιμετωπίζει αναίμακτα και με 1 μόνο ημέρα νοσηλείας ασθενείς με υπερτροφία προστάτη. Πρόκειται για το τελευταίας γενιάς laser πράσινου φωτός τύπου ΗΡS 120, της Αμερικανικής εταιρείας AMS που αποδίδει 120 Watts. Πρόσφατα (Μάιος 2010) ολοκληρώθηκε η νέα σημαντικότατη αναβάθμιση του συστήματος που ονομάζεται MoJo, δίνοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης και ασθενών με μεγάλο μέγεθος προστάτη (>100 γραμμάρια) που ως σήμερα η αντιμετώπισή τους γινόταν αποκλειστικά με ανοικτή χειρουργική επέμβαση και 1 εβδομάδα νοσηλείας.
Η μέθοδος έχει εγκριθεί από 3ετίας και από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας, το οποίο στην απόφαση 9 της 213 ολομέλειάς του (8/11/2007) γνωμοδοτεί ότι:

Green Light«… είναι μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος που πιστεύουμε ότι θα αλλάξει σε πολλά την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη αδένα. Κατ’ αρχή είναι μία πρακτικά αναίμακτη μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή, σε ασθενείς που φέρουν βηματοδότη, και το πιο σημαντικό είναι ότι ο καθετήρας μένει στην ουροδόχο κύστη του ασθενή το πολύ 24 ώρες. Η χειρουργική αυτή τεχνική έχει ταχεία καμπύλη εκμάθησης και δεν υπάρχει ο φόβος του συνδρόμου απορρόφησης αφού χρησιμοποιείται φυσιολογικός ορός. Λόγω του ότι ο ασθενής μένει στο νοσοκομείο το πολύ 24 ώρες (σε σχέση με τις 3-5 ημέρες που χρειάζονται μετά τη διουρηθρική προστατεκτομή) υπάρχει σημαντική μείωση του κόστους…» και συμπληρώνει ότι « στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ήδη μελέτες που πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου».

Συγχρόνως το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε σχετικό έγγραφό του (αριθμό πρωτοκόλλου Γ32 της 25/1/2007) αναφέρει ότι «η μέθοδος έχει απόλυτη ένδειξη κυρίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου». Το laser πράσινου φωτός με νέα ειδική ίνα προσφέρεται πλέον και για την αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας και επιφανειακών όγκων της κύστης (θηλώματα κύστης).

Download PDF:
Γνωμοδότηση Κ.Ε.Σ.Υ.
Γνωμοδότηση Ι.Κ.Α.

Δημήτρης Χατζηχρήστου / Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος / Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μητροπόλεως 77, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 273177