Ενημέρωση ασθενών για ειδικές εξετάσεις

Πληροφορίες για ασθενείς
που θα υποβληθούν σε κυστεοσκόπηση

(dowload PDF)

Πληροφορίες για ασθενείς
που θα υποβληθούν σε βιοψία προστάτη

(dowload PDF)

Πληροφορίες για ασθενείς
που θα υποβληθούν σε Triplex αγγείων πέους

(dowload PDF)

Πληροφορίες για την
καταγραφή νυκτερινών στύσεων

(dowload PDF)

Πληροφορίες για την
ανάλυση σπέρματος

(dowload PDF)

Δημήτρης Χατζηχρήστου / Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος / Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μητροπόλεως 77, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 273177