Η Ουρολογία ως ιατρική ειδικότητα

Η Ουρολογία σήμερα

Η Ουρολογία σήμερα εξελίσσεται ραγδαία, εκμεταλλευόμενη την τεράστια πρόοδο της βασικής έρευνας και της τεχνολογίας και έχει αναπτύξει θεραπευτικές λύσεις βασισμένες στην τεκμηριωμένη γνώση (evidence-based medicine) και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενή (patient-centered care), προσφέροντας στον ασθενή μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων υγείας του.

Οι υποειδικότητες της Ουρολογίας

Δημήτρης Χατζηχρήστου / Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος / Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μητροπόλεως 77, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 273177