Υπηρεσίες – Εξοπλισμός

Έλεγχος και θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών

Στο ιατρείο είναι εφοδιασμένο πλήρως ώστε να εκτελούνται όλες οι διεθνώς αναγνωρισμένες διαγνωστικές εξετάσεις για τη στυτική δυσλειτουργία:

 1. Καταγραφή νυκτερινών στύσεων με τη συσκευή Rigiscan™ της Αμερικανικής Εταιρείας TΙΜΜ Medical Technologies, Inc.
  Πρόκειται για εξέταση απαραίτητη σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία για να διαφοροδιαγνωσθεί εάν το αίτιο της στυτικής δυσλειτουργίας είναι ψυχογενές ή οργανικό. Ο ασθενής λαμβάνει ειδική συσκευή (holder) στο σπίτι για 3 βράδια. Κατόπιν τα δεδομένα αναλύονται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού (software) και τίθεται η διάγνωση.

 2. Καταγραφή ογκομετρικών αλλαγών ροής αίματος (NEVA™)
  Πρόκειται για συσκευή (holder) της Αμερικανικής Εταιρείας PJR Inc που επιτρέπει την καταγραφή των ογκομετρικών μεταβολών του πέους και τη διάρκειά τους (Nocturnal Electrobioimpedance Volumetric Assessment). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού (software).
 3. Υπερηχογραφικός έλεγχος σηραγγωδών σωμάτων πέους.
  Πρόκειται για ειδική υπερηχοτομογραφική εξέταση, απαραίτητη σε ασθενείς με κακώσεις και κάμψεις του πέους (νόσο Peyronie, συγγενείς κάμψεις πέους). Δίδεται η δυνατότητα διάνγωσης κακώσεων του πέους, διαφοροδιάγνωσης συγγενών από επίκτητες κάμψεις, καθώς και αξιολόγησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.
 4. Τriplex αγγείων σηραγγωδών σωμάτων πέους.
  Πρόκειται για εξειδικευμένη εξέταση απαραίτητη σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία για να διαγνωσθεί ύπαρξη αγγειακού προβλήματος (αρτηριακού ή φλεβικού). Κατά τη διάρκεια της εξέτασης προκαλείται φαρμακευτική στύση και εκτίμηση τόσο της αρτηριακής παροχής στο πέος που είναι απαραίτητη για την επίτευξη σκληρής στύσης, όσο και της λειτουργίας του μηχανισμού φλεβικής απόφραξης που ευθύνεται για τη διάρκεια της στύσης.

Θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας

Το ιατρείο διαθέτει 20ετή εμπειρία στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας:

 • Οι προσφερόμενες σήμερα θεραπείες είναι: Θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας με κρουστικά κύματα.
  Το ιατρείο εφοδιάστηκε πρόσφατα με τη μοναδική στην Ελλάδα συσκευή παραγωγής κρουστικών κυμάτων Omnispec™ ED-1000 του οίκου Medispec (www.Medispec.com). Η συσκευή, μέσω ειδικής κεφαλής που τοποθετείται σε συγκεκριμένα σημεία του πέους, εκπέμπει τοπικά χαμηλής έντασης κρουστικά κύματα προς τα σηραγγώδη σώματα. Η πρωτοποριακή νέα μέθοδος πρακτικά προκαλεί επαναγγείωση του πέους, δηλαδή ανάπτυξη νέων αγγειακών κλάδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη αύξηση της αιματικής ροής, αναστρέφοντας την υπάρχουσα ισχαιμία σε ασθενείς με αγγειακή στυτική δυσλειτουργία. Με τη μέθοδο γίνεται εφικτή πλέον για πρώτη φορά η θεραπεία της πάθησης και όχι μόνο του συμπτώματος όπως γίνεται με τα φάρμακα». Μάθετε περισσότερα για τη νέα μέθοδο….
   
 • φαρμακευτική αγωγή: σήμερα με τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και εξατομικευμένα θεραπευτικά σχήματα επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας στο 70% των ασθενών.
 • αντλίες κενού: αποτελούν μία εναλλακτική λύση σε ασθενείς που θέλουν να αποφύγουν την φαρμακευτική αγωγή.
 • επεμβάσεις στα αγγεία του πέους: ειδικές επεμβάσεις σε νέους ασθενείς με αγγειακά προβλήματα στύσης.
 • πλαστικές επεμβάσεις ανατομικών κάμψεων πέους: οι κάμψεις του πέους είναι είτε συγγενείς (από τη γέννηση), είτε επίκτητες, δηλαδή εμφανίζονται στη πορεία της ζωής(νόσος Peyronie). Η αντιμετώπισή τους σήμερα γίνεται με εξειδικευμένες πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις με 1 ημέρα νοσηλείας.
 • τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων: πρόκειται για την ιδανική λύση σε άνδρες που δεν απαντούν στις άλλες μεθόδους θεραπείας. Η εμφύτευση γίνεται χειρουργικά, με 1 ημέρα νοσηλείας, και οι προθέσεις σήμερα έχουν εργοστασιακή εγγύηση εφ’ όρου ζωής σε περίπτωση μηχανικής βλάβης.

Αναπαράσταση της πεϊκής πρόθεσης απεικονίζεται στο παρακάτω βίντεο:

Δημήτρης Χατζηχρήστου / Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος / Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μητροπόλεως 77, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 273177