Υπηρεσίες – Εξοπλισμός

Έλεγχος και θεραπεία ουρολογικών ογκολογικών παθήσεων

Η σύγχρονη ιατρική προσφέρει θεραπεία και σε πολλές περιππτώσεις καρκίνου. Η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση των καρκίνων του νεφρού (μερική ή ριζική νεφρεκτομή), της κύστης (διουρηθρική εκτομή, μερική και ολική κυστεκτομή), του προστάτη (ριζική προστατεκτομή) και του όρχι (ορχεκτομή) μπορεί να προσφέρει ίαση.

Το Ιατρείο προσφέρει ολιστική αντιμετώπιση ογκολογικών παθήσεων ουροποιογεννητικού με βάση ειδικά πρωτόκολλα. Παραδείγματα ολιστικής αντιμετώπισης στον καρκίνο του προστάτη είναι η αντιμετώπιση επιπλοκών της ακτινοθεραπείας και της ορμονοθεραπείας (αναιμία, κατάθλιψη, οστεοπόρωση, στυτική δυσλειτουργία), ενώ στον καρκίνο του όρχη η προεγχειριτική εκτίμηση της γονιμότητας με σκοπό τη κρυοσυντήρηση σπέρματος και η μετέπειτα εξασφάλιση της τεκνοποίησης του ασθενούς.

Δημήτρης Χατζηχρήστου / Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος / Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μητροπόλεως 77, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 273177