Επιστημονική σταδιοδρομία

Διεθνής επιστημονική παρουσία

Ο Δ. Χατζηχρήστου από το 1995 συμμετέχει από διάφορες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (European Association of Urology-EAU). Eίναι ιδρυτικό μέλος του Ανδρολογικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (European Section of Andrological Urology – ESAU) , μέλος της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες οδηγίες της ίδιας εταιρείας τα τελευταία 8 χρόνια (EAU guidelines office), και έχει θητεία ως εκπαιδευτής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Ουρολογίας (European School of Urology – ESU). Επίσης θήτευσε και ως μέλος στο Regulatory Office της EAU (2005-2008).

Το 1995 οργάνωσε το ιδρυτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (European Society for Sexual Medicine-ESSM) στο Πόρτο Καρράς της Χαλκιδικής και μετά υπηρέτησε επί 11 χρόνια σε διάφορες θέσεις στην εταιρεία, μεταξύ των οποίων Γενικός Γραμματέας τη διετία 1995-97 και Πρόεδρος την τριετία 2001-2004. Το 1998 ίδρυσε το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) στο Α.Π.Θ., ως το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Σεξουαλική Υγεία (Εuropean Sexual Health Alliance – ESHA), της οποίας χρημάτισε Πρόεδρος (2004-06). Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Trustees) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Σεξουαλικής Ιατρικής (European Academy for Sexual Medicine –EASM). Τέλος είναι μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και πρόεδρος της επιτροπής για την κλινική αξιολόγηση των ασθενών με σεξουαλικές δυσλειτουργίες (http://icsm2009.meetingsevents.org/website/index.php?page=committees).

> Ερευνητικό & συγγραφικό έργο / Διδακτικό & εκπαιδευτικό έργο / Κλινικό & χειρουργικό έργο

Δημήτρης Χατζηχρήστου / Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος / Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μητροπόλεως 77, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 273177