Η Ουρολογία ως ιατρική ειδικότητα

Με τι ασχολείται η Ουρολογία;

Η Ουρολογία είναι η χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος ανδρών και γυναικών, καθώς και των παθήσεων του γεννητικού συστήματος του άνδρα. Πιο συγκεκριμένα η Ουρολογία ασχολείται με παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος (νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστης και ουρήθρας) σε άνδρες και γυναίκες, καθώς επίσης με παθήσεις του γεννητικού συστήματος του άνδρα (όρχεων, επιδιδυμίδων, σπερματοδόχων κύστεων και εκσπερματιστικών πόρων, προστάτη αδένα και πέους).

Το ουροποιητικό και το γεννητικό σύστημα είναι κοντά ανατομικά, ενώ λειτουργικά εξυπηρετούν από κοινού κάποιες λειτουργίες, π.χ. η ουρήθρα χρησιμεύει τόσο για την αποβολή των ούρων (λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος), όσο και του σπέρματος στον άνδρα (γεννητικό σύστημα). Είναι επόμενο λοιπόν κάποιες παθήσεις του ενός συστήματος να δημιουργούν πρόβλημα και στο άλλο, π.χ. η καλοήθης υπερτροφία προστάτη, δηλαδή η αύξηση του μεγέθους του προστάτη αδένα (γεννητικό σύστημα) ή αλλαγές στη σύστασή του να προκαλούν απόφραξη της ουρήθρας και διαταραχές ούρησης (ουροποιητικό σύστημα).
Για μια γνωριμία με το ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα δείτε το παρακάτω βίντεο:

Για κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να πληροφορηθεί για κάποιο Ουρολογικό πρόβλημα, συστήνεται ο διαδικτυακός χώρος του Ινστιτούτου Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.imop.gr).

Η Ουρολογία σήμερα
Οι υποειδικότητες της Ουρολογίας
 

Δημήτρης Χατζηχρήστου / Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος / Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μητροπόλεως 77, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 273177